ecshop二次开发文章标题样式插件

2010-04-03 11:05 来源:www.chinab4c.com 作者:admin

     ecshop插件介绍:本文是模仿ecshop商品详细页面处理,可以给特殊要求的ecshop文章标题给他处理颜色,还加上样式.让文章在列表在详细页面,显得特别的漂亮.

    ecshop插件图片:

 


 

                              


图片1

        联系QQ:760868471

        来源:中国B4C电子商务