ecshop2.7.0utf给属性增加库存插件

2010-03-26 20:33 来源:www.chinab4c.com 作者:admin

      插件介绍:本插件适合ecshop2.7.0的utf8编码对商品的属性进行库存管理.ecshop在录入的时候,根据商品属性的库存,决定商品库存,当购买的商品某属性的库存不足,将提示该属性的库存不足,进行补货登记,发货的时候,该库存属性将减少.

      插件效果图:


图片1

 


图片1

      联系QQ:760868471

       相关插件:

       ecshop文章实现分类扩展插件

       ecshop仿taobao购物车插件

      

      

       来源:中国B4C电子商务