ecshop2.7.1打印发货单插件

2010-04-23 23:58 来源:www.chinab4c.com 作者:admin

        ecshop2.7.1打印发货单插件介绍:ecshop2.7.1和以前的ecshop版本不一样,ecshop以前版本总是在发货的时候,直接输入发货单号,就能完成ecshop订单的发货.ecshop本身就是有很强的订单管理功能,ecshop新的发货单,另外独立一个数据表.你可以通过ecshop2.7.1打印发货单插件来很方便的进行ecshop发货统计管理.

      ecshop插件图片:

      

 


 

                                          

 


 

      咨询QQ:760868471

        来源:中国B4C电子商务