ecshop2.7.1邮件发送插件

2010-05-08 10:03 来源:www.chinab4c.com 作者:admin

     ecshop2.7.1邮件发送插件:该插件主要的开发思想是源于ecshop短信发送系统.我们可以通过输入多个邮件,用逗号隔开.或者用选择会员等级或者是注册会员,或者选择所有的ecshop会员进行邮件发送。当然你还可以控制邮件的格式.你可以发送html格式的ecshop邮件,也可以发送文本文件的ecshop邮件。十分方便。

     ecshop2.7.1邮件发送插件图片:

     

 


 

       相关插件:

        ecshop二次开发短信自定义

      咨询QQ:760868471

      来源:中国B4C电子商务