ecshop退款申请插件二次开发

2010-05-15 00:55 来源:www.chinab4c.com 作者:admin

       ecshop退款申请插件介绍:ecshop系统本身带有退款功能,但是很麻烦.不能提交退款申请。就算是ecshop后台处理退款申请。也非常复杂.退就退全部.或者不知道到底怎么去退,一个订单如果里面如果一个商品要退款,那么将影响所有的商品都退款,很不人性化。我们将通过ecshop退款申请插件.对ecshop提供前台退款申请的地方,然后后台根据申请进行处理,并且返回处理结果.

      ecshop插件图片:

     

 


 

 


 


 

  

  

 

  

            相关插件:

             ecshop2.7.1邮件发送插件

             ecshop二次开发批发申请和审核功能

 

            联系QQ:760868471

            来源:中国B4C电子商务