ecshop问卷调查/在线调查插件

2010-05-05 00:12 来源:www.chinab4c.com 作者:admin

      ecshop问卷调查/在线调查插件介绍:ecshop有简单的在线调查功能,但是没有问卷功能,其实ecshop后台管理在线调查十分强大,也十分方便.我们可以通过对ecshop二次开发,实现对ecshop问卷调查插件的实现.

      ecshop插件图片:

 

 

     相关插件:

     ecshop快递区域价格显示插件

    ecshop详细页面直接支付插件

    ecshop2.7.1打印发货单插件

   ecshop注册审核插件

 

     联系QQ:760868471 

     来源:中国B4C电子商务